Blog

Terapia grupowa a leczenie alkoholizmu

W przypadku leczenia uzależnień często stosuje się terapie grupowe. Dlaczego warto zdecydować się właśnie na taką formę pomocy?

Terapia grupowa – dlaczego ma sens?

Alkoholizm to złożony problem, przy którym potrzebna jest pomoc specjalistów. Jednym z najbardziej zalecanych rozwiązań jest właśnie terapia grupowa dla uzależnionych. Wiąże się ona z wieloma korzyściami, które początkowo mogą nie być dla chorych oczywiste. Często osoby zmagające się z uzależnieniem boją się udać na tego typu zajęcia ze względu na wstyd, lęk i niechęć bycia ocenianym przez innych. Należy jednak pamiętać, że w terapii będzie uczestniczył jedynie terapeuta oraz grupa osób z takim samym problemem, które przeszły lub przechodzą przez taką samą sytuację.

Terapia grupowa dla osób uzależnionych to przede wszystkim szansa na pracę nad wieloma aspektami, które najczęściej wymagają poprawy u alkoholików. Uzależnieni bardzo często czują się niezrozumiani przez świat i wykluczeni przez otoczenie, przez co jeszcze mocniej zamykają się w sobie. Grupa pozwala im otworzyć się na innych ludzi i pracować nad relacjami w bezpiecznym środowisku, gdzie mogą liczyć na zrozumienie osób znajdujących się w podobnym miejscu w życiu. Chorzy najczęściej mają problem z kontaktem z innymi ludźmi, który mógł pojawić się nawet przed uzależnieniem – a częściowo mógł być też jego przyczyną. Terapia w grupie pozwala pracować nad wszystkimi tymi problemami.

Osoby chodzące na terapię grupową z czasem zaczynają czuć, że przynależą do większej całości, co jest im bardzo potrzebne podczas leczenia. Poznają osoby, które je rozumieją i mają podobne doświadczenia. Mogą uczyć się poprawnych relacji międzyludzkich, odczuwania empatii, szukania swojego miejsca w grupie. Mogą także poczuć się potrzebne poprzez okazywanie wsparcia innym uzależnionym.

Z jakimi korzyściami wiąże się terapia grupowa przy leczeniu alkoholizmu?

Terapia grupowa może być ogromną pomocą przy wychodzeniu z nałogu. Wiąże się z wieloma korzyściami, które wspierają leczenie alkoholizmu i ułatwiają osobie uzależnionej wytrwanie w trzeźwości.

Zajęcia w grupie dają chorym nadzieję na pokonanie nałogu, obserwują one bowiem postępy innych osób i doświadczają ich wsparcia, co popycha je do dalszej walki z uzależnieniem. Alkoholicy zauważają także, jak podobni są do innych osób – mają takie same problemy, przemyślenia, schemat zachowań. Ułatwia to utożsamianie się z grupą zamiast szukania różnic.

Grupa pomaga także poczuć się znów potrzebnym i wartościowym. Chory zajmuje miejsce w swojej nowej, niewielkiej społeczności, uczy się wysłuchiwać innych osób i zapewniać im wsparcie. Dzięki temu czuje, że jego obecność jest cenna, co odbudowuje jego poczucie własnej wartości.

Terapia w grupie to także świetne pole do pracy nad rodziną. Osoby znajdujące się na terapii zaczynają pełnić wobec siebie różne role, często przypominające role rodziców czy dzieci. W bezpiecznych warunkach mogą na nowo próbować budować zdrowe relacje i radzić sobie z trudnościami, które mogą w nich występować.

Dzięki innym osobom można także poznać nowe wzorce zachowań, szczególnie w kontekście leczenia. Chory może spróbować naśladować osoby, które osiągnęły duże postępy w wychodzeniu z uzależnienia, sprawdzając, co dla niego działa, a co nie.

Grupa to także świetne miejsce do uczenia się i rozwoju swoich umiejętności społecznych. Chory może poznawać nowe osoby, słuchać ich, opowiadać im o sobie, zwierzać się czy uczyć się rozwiązywać konflikty. Uczy się także, jak postępować z innymi osobami i jak reagują one na jego różne zachowania. Na terapii jest to łatwiejsze dzięki większemu poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.

Warto skorzystać z pomocy w formie terapii grupowej dla uzależnionych – pozwala bowiem na skuteczne leczenie przy zachowaniu wysokiej motywacji i możliwości lepszej nauki funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby chore mogą tam liczyć na wsparcie pacjentów z podobnymi problemami i przeżyciami, co ułatwia im zachowanie trzeźwości i wyjście z nałogu.

Różnice miedzy terapią grupową, a indywidualną

W odróżnieniu o typowo indywidualnych terapii, w grupowych może uczestniczyć kilka, a nawet kilkanaście osób jednocześnie. Nie dzieje się tak bez powodu, ponieważ sama obecność osób, które mają podobne problemy sprawia, że znacznie łatwiej jest dostrzec podobieństwo sytuacja, w której znajdujemy się ze swoim uzależnieniem. Grupa pełni rolę czegoś w rodzaju lustra, w którym uczestnik może się przejrzeć i popatrzeć na siebie z nieco innej perspektywy, aby lepiej rozumieć mechanizmy uzależnienia. Grupowa terapia jest jednak nie tylko formą łączenia ze sobą uczestników i ich leczenia, ale też możliwością skupienia się na interakcjach, jakie zachodzą pomiędzy członkami grupy. Zadaniem terapeuty jest przede wszystkim obserwacja, jak odnoszą się do siebie uczestnicy, jakie są ich postawy, przemyślenia, a także przekonania. Jak łatwo się domyślić, dostrzeżenie zachowań tego typu podczas indywidualnej terapii jest wręcz niemożliwe, ponieważ interakcje między pacjentem, a terapeutą stanowczo się różnią od tych, które pojawiają się pomiędzy współuzależnionymi.

Relacje międzyludzkie w terapii grupowej

To żadna nowość, że prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie sprawia problem osobom uzależnionym, a już nie mówiąc o nawiązywaniu głębszych relacji. Dzięki terapii grupowej, pojawiają się odpowiednie warunku do zagłębienia się w interakcje między uczestnikami. Poprzez tworzenie więzi, a także rozwijanie swych zdolności interpersonalnych umożliwia tym wyobcowanym osobom nauczyć się pozytywnych wzorów w relacjach międzyludzkich. Udział w grupie terapeutycznej jest bardzo niezwykłym przeżyciem, które bardzo różni się od indywidualnej terapii. Grupowa terapia sprawia, że możliwe jest prawdziwe spotkanie nie tylko ze swoimi problemami, ale też z tymi, które dotykają innych. Nie można jednak uznawać ich, jako terapie zamienne. Pamiętajmy, że wybór terapii powinien być uzależniony od specjalisty.

Chirurg 24 - Praktyka lekarska
Warszawa - Żoliborz
Aleja Wojska Polskiego 25
Gabinet 308

Tel: +48 501 311 056