Blog

Terapia grupowa a leczenie alkoholizmu

W przypadku leczenia uzależnień często stosuje się terapie grupowe. Dlaczego warto zdecydować się właśnie na taką formę pomocy?

Terapia grupowa – dlaczego ma sens?

Alkoholizm to złożony problem, przy którym potrzebna jest pomoc specjalistów. Jednym z najbardziej zalecanych rozwiązań jest właśnie terapia grupowa dla uzależnionych. Wiąże się ona z wieloma korzyściami, które początkowo mogą nie być dla chorych oczywiste. Często osoby zmagające się z uzależnieniem boją się udać na tego typu zajęcia ze względu na wstyd, lęk i niechęć bycia ocenianym przez innych. Należy jednak pamiętać, że w terapii będzie uczestniczył jedynie terapeuta oraz grupa osób z takim samym problemem, które przeszły lub przechodzą przez taką samą sytuację.

Terapia grupowa dla osób uzależnionych to przede wszystkim szansa na pracę nad wieloma aspektami, które najczęściej wymagają poprawy u alkoholików. Uzależnieni bardzo często czują się niezrozumiani przez świat i wykluczeni przez otoczenie, przez co jeszcze mocniej zamykają się w sobie. Grupa pozwala im otworzyć się na innych ludzi i pracować nad relacjami w bezpiecznym środowisku, gdzie mogą liczyć na zrozumienie osób znajdujących się w podobnym miejscu w życiu. Chorzy najczęściej mają problem z kontaktem z innymi ludźmi, który mógł pojawić się nawet przed uzależnieniem – a częściowo mógł być też jego przyczyną. Terapia w grupie pozwala pracować nad wszystkimi tymi problemami.

Osoby chodzące na terapię grupową z czasem zaczynają czuć, że przynależą do większej całości, co jest im bardzo potrzebne podczas leczenia. Poznają osoby, które je rozumieją i mają podobne doświadczenia. Mogą uczyć się poprawnych relacji międzyludzkich, odczuwania empatii, szukania swojego miejsca w grupie. Mogą także poczuć się potrzebne poprzez okazywanie wsparcia innym uzależnionym.

Z jakimi korzyściami wiąże się terapia grupowa przy leczeniu alkoholizmu?

Terapia grupowa może być ogromną pomocą przy wychodzeniu z nałogu. Wiąże się z wieloma korzyściami, które wspierają leczenie alkoholizmu i ułatwiają osobie uzależnionej wytrwanie w trzeźwości.

Zajęcia w grupie dają chorym nadzieję na pokonanie nałogu, obserwują one bowiem postępy innych osób i doświadczają ich wsparcia, co popycha je do dalszej walki z uzależnieniem. Alkoholicy zauważają także, jak podobni są do innych osób – mają takie same problemy, przemyślenia, schemat zachowań. Ułatwia to utożsamianie się z grupą zamiast szukania różnic.

Grupa pomaga także poczuć się znów potrzebnym i wartościowym. Chory zajmuje miejsce w swojej nowej, niewielkiej społeczności, uczy się wysłuchiwać innych osób i zapewniać im wsparcie. Dzięki temu czuje, że jego obecność jest cenna, co odbudowuje jego poczucie własnej wartości.

Terapia w grupie to także świetne pole do pracy nad rodziną. Osoby znajdujące się na terapii zaczynają pełnić wobec siebie różne role, często przypominające role rodziców czy dzieci. W bezpiecznych warunkach mogą na nowo próbować budować zdrowe relacje i radzić sobie z trudnościami, które mogą w nich występować.

Dzięki innym osobom można także poznać nowe wzorce zachowań, szczególnie w kontekście leczenia. Chory może spróbować naśladować osoby, które osiągnęły duże postępy w wychodzeniu z uzależnienia, sprawdzając, co dla niego działa, a co nie.

Grupa to także świetne miejsce do uczenia się i rozwoju swoich umiejętności społecznych. Chory może poznawać nowe osoby, słuchać ich, opowiadać im o sobie, zwierzać się czy uczyć się rozwiązywać konflikty. Uczy się także, jak postępować z innymi osobami i jak reagują one na jego różne zachowania. Na terapii jest to łatwiejsze dzięki większemu poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.

Warto skorzystać z pomocy w formie terapii grupowej dla uzależnionych – pozwala bowiem na skuteczne leczenie przy zachowaniu wysokiej motywacji i możliwości lepszej nauki funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby chore mogą tam liczyć na wsparcie pacjentów z podobnymi problemami i przeżyciami, co ułatwia im zachowanie trzeźwości i wyjście z nałogu.