Blog

Zapaść alkoholowa – co to w ogóle jest?

Trwające przez bardzo długi czas uzależnienie od alkoholu i nadmierne spożywanie substancji odurzających, może nieść bardzo przykre konsekwencje – nie tylko te związane z utratą pracy czy pogorszeniem relacji rodzinnych. Alkoholik może podupaść na zdrowiu, a jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji jest zapaść alkoholowa. Co to takiego, czym się objawia i jak w takiej sytuacji pomóc osobie uzależnionej?

Zapaść alkoholowa – definicja i przyczyny

Zapaść alkoholowa pojawia się w wyniku nadmiernego i długotrwałego spożywania alkoholu. Bardzo rzadko pojawia się w przypadku jednorazowego lub rzadkiego przyjmowania alkoholu etylowego, jednak i takie przypadki się zdarzają.

Polega na zapaści krążeniowej, w której najbardziej charakterystycznymi objawami są spłycenie oddechu, a także przyspieszanie i słabnięcie tętna, które odbywa się równocześnie. Wynika to przede wszystkim z tego, że serce nie dostarcza do krwiobiegu odpowiedniej ilości krwi, co może zakończyć się utratą przytomności, a w najgorszym wypadku zatrzymaniem akcji serca czy niedokrwieniem mózgu i w konsekwencji spowodować śmierć.

Na zapaść alkoholową o wiele bardziej narażone są osoby, które oprócz picia dużych ilości alkoholu palą papierosy albo zażywają narkotyki. W przypadku zauważenia objawów niezbędna jest natychmiastowa pomoc.

Bezpośrednią przyczyną zapaści alkoholowej jest najczęściej przyjęcie zbyt dużej dawki alkoholu w krótkim czasie, przez co organizm nie jest w stanie zadbać o jego prawidłowe metabolizowanie. Jak wspomnieliśmy wcześniej, problem ten może wystąpić również u osoby, która na co dzień nie spożywa alkoholu, ale jednorazowo wypiła go w zbyt dużych ilościach.

Objawy zapaści alkoholowej

Do najczęstszych objawów zapaści alkoholowej, poza płytkim oddechem i równoczesnym przyspieszaniem oraz słabnięciem tętna, należą:

  • nudności i wymioty, zwykle połączone z dużymi zawrotami głowy;
  • wzmożone pragnienie i zbyt duża potliwość;
  • bladość skóry;
  • duszności.

Utrata przytomności, zatrzymanie akcji serca czy niedokrwienie mózgu występują raczej sporadycznie, jednak mogą mieć miejsce. W takiej sytuacji szybkość pomocy może zdecydować o czyimś życiu, dlatego niezbędna jest natychmiastowa reakcja.

Jak pomóc w przypadku zapaści alkoholowej?

Oczywiście pierwszą reakcję jest skontaktowanie się z pogotowiem i prośba o przyjazd karetki – dzięki temu ratownicy będą mogli udzielić szybkiej i specjalistycznej pomocy, ratując życie osoby, która ma zapaść.

Oprócz tego niezbędna będzie również pomoc doraźna w postaci chłodnych okładów na czoło oraz kark. Warto pamiętać, by w takiej sytuacji nie podawać jedzenia i jakichkolwiek płynów. W przypadku utraty przytomności, konieczne będzie ułożenie osoby w pozycji bocznej, by nie doszło do zadławienia. Jeżeli natomiast doszło do zatrzymania akcji serca, należy przeprowadzić działania resuscytacyjne.

Kiedy zapaść alkoholowa jest spowodowana nadmiernym i regularnym piciem alkoholu, może to oznaczać konieczność późniejszego leczenia uzależnienia. Zaczyna się ono zwykle od detoksu, a następnie przeprowadzenia terapii z alkoholikiem. Tylko w ten sposób można mu pomóc, dlatego warto zrobić wszystko co w naszej mocy, by problem ten nie powtórzył się. Następny raz może okazać się tragiczny w skutkach.