Blog

Dlaczego coraz młodsi sięgają po alkohol?

Problem picia alkoholu przez dzieci i młodzież jest niestety dość powszechny, a z różnego rodzaju badań wynika, że coraz młodsi sięgają po napoje wyskokowe. Aby nie doprowadzić do rozwoju choroby alkoholowej i w czas przestrzec dziecko przed negatywnym wpływem alkoholu na jego organizm i życie, warto dowiedzieć się, z czego bierze się ten problem.

Problem z piciem młodych ludzi – nie tylko w Polsce

Dzieci w Polsce bardzo często poznają smak alkoholu w okolicach 12-13 roku życia. Najczęściej sięgają po piwo, które nie jest tak trudne do przełknięcia, jak alkohole wysokoprocentowe, a dostęp do niego jest bezproblemowy.

Proceder ten dotyczy nie tylko młodych ludzi w Polsce, ale i na świecie – również w takich krajach, jak Niemcy czy USA dzieci coraz chętniej sięgają po napoje wyskokowe. Z czego to wynika?

Bunt i inne przyczyny sięgania po alkohol

Przyczyn tego, że coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol, jest wiele. Jednak jedną z tych najczęstszych jest nastoletni bunt, który ma miejsce w okresie dojrzewania, a więc między 13 a 20 rokiem życia. Problemy z nastolatkiem wynikają z zachodzących w nim zmian, konieczności podejmowania pierwszych ważnych i w dodatku bardzo istotnych decyzji, a także poznawania świata. W okresie tym dochodzi do rozwoju na wielu polach:

 

  • rozwoju fizycznego, a konkretniej – pokwitania, kiedy to dochodzi do gwałtownych zmian w fizjologii człowieka, a także rozwoju drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych;
  • rozwoju poznawczego, kiedy to rozwija się myślenie abstrakcyjne, a nastolatek zdolny jest do kreowania swojego „idealnego” świata. Jest to duży krok od myślenia dorosłego, jednak nastolatek wciąż nie jest wolny od egocentryzmu, który przejawia się w pewności co do własnej wyjątkowości;
  • rozwoju moralnego – pozwalający na coraz trafniejsze odróżnianie dobra od zła – jego ostateczną fazą jest postkonwencjonalny poziom moralności, w którym osoba kieruje się własnymi zasadami moralnymi, bez względu na społecznie przyjęte normy;
  • rozwoju psychospołecznego, jednoznacznego z poszukiwaniem własnej tożsamości i roli społecznej. To od znalezienia spójnej wizji świata i podjęcia dobrych decyzji zależy, jak nastolatek w kroczy w dorosłość.

Warto wiedzieć, że bunt nastolatka i chęć szybkiego spożycia alkoholu wynika w dużej mierze z wchodzenia w coraz bardziej zawiłe i nowe relacje koleżeńskie. Okres dorastania to szukanie swojej przynależności w konkretnej grupie, walka o względy innych rówieśników czy konieczność dostosowania się do pewnych norm, panujących w danym środowisku. Często wiązać się to może ze stawianiem „znajomych” ponad „rodzicami”, co jednak nie powinno być wyolbrzymiane przez opiekunów, a traktowane jako naturalna kolej rzeczy. Często to właśnie towarzystwo wymusza na młodej osobie spożycie alkoholu. A ta, chcąc zaadaptować się w konkretnym środowisku i zaimponować innym, sięga po drinka czy piwo.

Co więcej, alkohol w wielu kulturach nie jest piętnowany. W Polsce służy do wznoszenia toastów, a przez niektórych – zwłaszcza młodych ludzi – uważany jest za coś „dorosłego”. Nierzadko zdarza się również, że dzieci, sięgając po alkohol, naśladują swoich rodziców. Mowa tu zwłaszcza o dzieciach alkoholików, ale nie tylko. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna picia młodego człowieka, należy zainteresować się tym i odpowiednio interweniować.

Twoje dziecko pije alkohol? Podejdź do tego z rozsądkiem!

Jeżeli Twoje dziecko sięga po alkohol, powinieneś wykazać się cierpliwością i spokojem. Musisz ustalić dość elastyczne, zmieniające się z wiekiem granice, które nie będą przesadnie krępowały nastolatka. Ustalenie zasad, jasne określenie obowiązków i praw, jakie ma dziecko, to bardzo ważna kwestia – podobnie jak zrozumienie niektórych zachowań i wspieranie dziecka wtedy, kiedy jest to konieczne.

 

Warto również wyjaśnić dziecku szkodliwość alkoholu i tego, jak bardzo negatywny wpływ może mieć na jego przyszłe życie.