Blog

Dlaczego coraz młodsi sięgają po alkohol?

29-11-2021 | Autor: Lukasz Janaszek

Najważniejsze tezy artykułu


Artykuł analizuje przyczyny, dla których dzieci i młodzież zaczynają pić alkohol. Wskazuje na to, że pierwszy kontakt z alkoholem często ma miejsce już w wieku 12-13 lat, zazwyczaj pod wpływem starszych rówieśników lub w domowym zaciszu podczas rodzinnych imprez. Główne przyczyny sięgania po alkohol przez młodych ludzi to nastoletni bunt, presja rówieśnicza, naśladowanie dorosłych, w tym rodziców, oraz postrzeganie alkoholu jako symbolu dorosłości. Artykuł podkreśla, że problem jest powszechny i dotyczy nie tylko Polski, ale i innych krajów. Zjawisko to wymaga uwagi i interwencji, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom zdrowotnym i społecznym związanym z przedwczesnym picie alkoholu.

Lukasz Janaszek


  • Lekarz Łukasz Janaszek uzyskał prawo wykonywania zawodu w 2005 roku.
  • Specjalizację z chirurgii ogólnej odbywał w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego SPSK CMKP im. Prof. W. Orłowskiego.
  • Egzamin specjalizacyjny zdał w 2012 roku. Jego osoba cechuje się zaangażowaniem w pracę, profesjonalnym podejściem.
  • Jest pełen empatii w stosunku do swoich pacjentów.
  • Obecnie jest nastawiony na rozwój swoich umiejętności i doświadczenia, stale poszerza swoją wiedzę – biorąc udział w licznych kongresach.

Problem picia alkoholu przez dzieci i młodzież jest niestety dość powszechny, a z różnego rodzaju badań wynika, że coraz młodsi sięgają po napoje wyskokowe. Aby nie doprowadzić do rozwoju choroby alkoholowej i w czas przestrzec dziecko przed negatywnym wpływem alkoholu na jego organizm i życie, warto dowiedzieć się, z czego bierze się ten problem.
Na zdjęciu widoczne dwie nastoletnie dziewczyny. Na pierwszym planie siedząca nastolatka trzyma w ręku butelkę piwa. Na drugim planie siedząca luźno nastolatka pije piwo. Kadr szeroki, ostrość na drugi plan.

Problem z piciem młodych ludzi – nie tylko w Polsce

Dzieci w Polsce bardzo często poznają smak alkoholu w okolicach 12-13 roku życia. Najczęściej sięgają po piwo lub wino, które nie są tak trudne do przełknięcia, jak alkohole wysokoprocentowe, a dostęp do nich jest bezproblemowy. Często wpływa na to przebywanie w towarzystwie starszych rówieśników lub przyzwolenie na „spróbowanie” alkoholu w domu podczas rodzinnych imprez.

Według badań Polskiej Agencji Prasowej niemal każdy nastolatek miał styczność z alkoholem. Według ankietowanych przynajmniej raz w życiu upiło się aż 84% młodzieży w wieku 14-16 lat, a w grupie 17-19 lat odsetek ten sięga już 96%. Picie alkoholu przez nastolatków jest na tyle rozpowszechnione, że 61% ankietowanych przyznało, że piło go co najmniej tydzień przed przeprowadzaną ankietą.

Proceder ten dotyczy nie tylko młodych ludzi w Polsce, ale i na świecie – również w takich krajach, jak Niemcy czy USA dzieci coraz chętniej sięgają po napoje wyskokowe. W Stanach Zjednoczonych alkoholu próbuje nawet 20% 8- i 9-latków. Z czego to wynika?

Bunt i inne przyczyny sięgania po alkohol

Przyczyn tego, że coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol, jest wiele. Jednak jedną z tych najczęstszych jest nastoletni bunt, który ma miejsce w okresie dojrzewania, a więc między 13 a 20 rokiem życia. Problemy z nastolatkiem wynikają z zachodzących w nim zmian, konieczności podejmowania pierwszych ważnych i w dodatku bardzo istotnych decyzji, a także poznawania świata. W okresie tym dochodzi do rozwoju na wielu polach:

  • rozwoju fizycznego, a konkretniej – pokwitania, kiedy to dochodzi do gwałtownych zmian w fizjologii człowieka, a także rozwoju drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych;
  • rozwoju poznawczego, kiedy to rozwija się myślenie abstrakcyjne, a nastolatek zdolny jest do kreowania swojego „idealnego” świata. Jest to duży krok od myślenia dorosłego, jednak nastolatek wciąż nie jest wolny od egocentryzmu, który przejawia się w pewności co do własnej wyjątkowości;
  • rozwoju moralnego – pozwalający na coraz trafniejsze odróżnianie dobra od zła – jego ostateczną fazą jest post konwencjonalny poziom moralności, w którym osoba kieruje się własnymi zasadami moralnymi, bez względu na społecznie przyjęte normy;
  • rozwoju psychospołecznego, jednoznacznego z poszukiwaniem własnej tożsamości i roli społecznej. To od znalezienia spójnej wizji świata i podjęcia dobrych decyzji zależy jak nastolatek w kroczy w dorosłość.

Na zdjęciu widoczny mężczyzna trzymający na kolanach małe dziecko. Mężczyzna pije piwo, dziecko inny napój. Kadr szeroki.
Warto wiedzieć, że bunt nastolatka i chęć szybkiego spożycia alkoholu wynika w dużej mierze z wchodzenia w coraz bardziej zawiłe i nowe relacje koleżeńskie. Okres dorastania to szukanie swojej przynależności w konkretnej grupie, walka o względy innych rówieśników czy konieczność dostosowania się do pewnych norm, panujących w danym środowisku. Często wiązać się to może ze stawianiem „znajomych” ponad „rodzicami”, co jednak nie powinno być wyolbrzymiane przez opiekunów, a traktowane jako naturalna kolej rzeczy. Często to właśnie towarzystwo wymusza na młodej osobie spożycie alkoholu. A ta, chcąc zaadaptować się w konkretnym środowisku i zaimponować innym, sięga po drinka czy piwo.

Co więcej, alkohol w wielu kulturach nie jest piętnowany. W Polsce służy do wznoszenia toastów, a przez niektórych – zwłaszcza młodych ludzi – uważany jest za coś „dorosłego”. Nierzadko zdarza się również, że dzieci, sięgając po alkohol, naśladują swoich rodziców. Mowa tu zwłaszcza o dzieciach alkoholików, ale nie tylko. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna picia młodego człowieka, należy zainteresować się tym i odpowiednio interweniować.
Na zdjęciu widoczna siedząca na krawężniku młoda dziewczyna w jeansach i bluzie z kapturem zsuniętym na twarz. Trzyma w ręku butelkę piwa. Kadr szeroki.

Alkohol dla dziecka na wyciągnięcie ręki

Bardzo często zdarza się, że po alkohol sięgają dzieci i młodzież, u których w domach często się pije lub u któregoś z członków rodziny występuje choroba alkoholowa. Dziecko dorastające w domu, w którym alkohol jest codziennością lub używa się go do świętowania i celebrowania ważnych okazji, odczytuje picie, jako coś normalnego, a nawet ważnego. Coraz częściej zdarza się, że dzieci sięgają również po alkohol w przypadku, kiedy jedno z rodziców jest uzależnione. W ten sposób pragną zbliżyć się do rodzica, zaimponować mu i dzielić z nim jego „największą pasję”. Badania wykazują, że dzieci i młodzież sięgają zdecydowanie wcześniej po alkohol, kiedy wychowują się w domu, w którym przynajmniej jedno z rodziców jest alkoholikiem.

Media i alkoholizm wśród młodzieży

Współczesne media wręcz epatują alkoholem. Idolami młodych ludzi stają się osoby uczestniczące w programach przepełnionych hedonistycznym podejściem do życia. Idolami nastolatek stają się ich medialni rówieśnicy, którzy nie tylko piją, ale wręcz pochwalają taki styl życia. Patoinfluencerzy, czy zyskujące na popularności walki freak fighterów, coraz częściej pokazują alkoholików jako bohaterów, którzy nie boją się niczego. Dzieci i młodzież, które dopiero zaczynają poznawać życie, są wyjątkowo mocno podatne na sugestie i informacje. Odbierają one alkoholizm, jako alternatywę dla nudnej rzeczywistości, a nawet sposób na wybicie się, zrobienie kariery i zarobienie pieniędzy, jako influencerzy.
Na zdjęciu widoczna grupa młodzieży, każdy z nastolatków trzyma w ręku butelkę piwa. Kadr amerykański.

Twoje dziecko pije alkohol? Podejdź do tego z rozsądkiem!

Jeżeli Twoje dziecko sięga po alkohol, powinieneś wykazać się cierpliwością i spokojem. Musisz ustalić dość elastyczne, zmieniające się z wiekiem granice, które nie będą przesadnie krępowały nastolatka. Ustalenie zasad, jasne określenie obowiązków i praw, jakie ma dziecko, to bardzo ważna kwestia – podobnie jak zrozumienie niektórych zachowań i wspieranie dziecka wtedy, kiedy jest to konieczne.

Warto również wyjaśnić dziecku szkodliwość alkoholu i tego, jak bardzo negatywny wpływ może mieć na jego przyszłe życie.


Chirurg 24 - Praktyka lekarska
Warszawa - Żoliborz
Aleja Wojska Polskiego 25
Gabinet 308

Tel: +48 501 311 056