Blog

Cechy osoby współuzależnionej

Czym jest współuzależnienie?

Współuzależnienie to utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej i trudnej relacji z osobą bliską, która jest uzależniona, np. od alkoholu. Dotyczy najczęściej bliskich alkoholikowi, którzy, chcąc pomóc jemu, sobie i całej rodzinie, dostosowują do niego swoje zachowania i działania. W efekcie osoba współuzależniona bardzo mocno kontroluje członka rodziny i czuje się za niego odpowiedzialna. Z pozoru nie ma w tym niczego dziwnego, jednak z czasem relacja staje się bardzo trudna dla obu stron, zwłaszcza dla osoby współuzależnionej, która żyje życiem alkoholika.

Narastający problem uzależnienia osoby bliskiej sprawia, że współuzależniony cierpi i mogą w jego przypadku pojawiać się rozmaite problemy natury psychologicznej. Mowa tutaj przede wszystkim o stanach lękowych, nerwicach, utracie poczucia celu, braku możliwości samorealizacji oraz samotności. Dlatego też takie osoby, podobnie jak te uzależnione od używek, mogą potrzebować wsparcia specjalistów, ponieważ ich problem często pogłębia się i prowadzi do coraz większych trudności w życiu codziennym.

Współuzależnienie pojawia się zwykle wtedy, gdy czujemy wyjątkowo silną więź z uzależnionym i jesteśmy z nim związani emocjonalnie. Nic więc dziwnego, że zwykle dotyczy par oraz rodziców i dzieci.

Rodzaje współuzależnienia

Oczywiście najczęściej występującym współuzależnieniem, zwłaszcza w polskich realiach, jest to związane z alkoholizmem. Kiedy bliska osoba zaczyna pić, współuzależniony czuje gniew, strach, smutek, a także poczucie winy i własnej krzywdy. Próbuje wpływać na alkoholika, przekonywać go o jego problemie, wywołując tym samym konflikty i wybierając inną ścieżkę. Może nią być chęć kontroli i wpływanie na ilość wypijanego alkoholu – współuzależniony wydziela pieniądze, szuka i wylewa alkohol, kupuje alkohol w celu zatrzymania alkoholika w domu. Ukrywa przy tym problem przed innymi, czasami bagatelizuje go nawet w swoich oczach.

 

Okazuje się jednak, że współuzależnienie może dotyczyć również narkotyków albo hazardu. Niezależnie od tego, jaki problem dotyczy Ciebie i Twojej rodziny, warto zgłosić się do specjalisty. Bez wsparcia z zewnątrz poradzenie sobie z sytuacją może okazać się niezwykle trudne.

 

Jakie są cechy osoby współuzależnionej?

Rozpoznanie w sobie lub bliskich cech osoby współuzależnionej nie jest trudne. Wspomnieliśmy wcześniej o problemach natury psychologicznej, jednak nie tylko one mogą wskazywać na problem. Zaliczamy do nich również pewne zachowania, w tym:

  • koncentrowanie się przede wszystkim na potrzebach i problemach osoby uzależnionej, a nie na własnych;
  • bardzo częste myślenie o osobie uzależnionej – o tym, co robi, gdzie jest i czy aktualnie spożywa alkohol;
  • ograniczanie kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi, a także porzucanie dotychczasowych pasji czy wartości, z którymi wcześniej się identyfikowało;
  • utratę kontroli nad codziennymi zrachowaniami, a także chaos, jaki panuje w dniu codziennym;
  • obwinianie się za zaistniałą sytuację i odrzucanie pomocy z zewnątrz, co równie często ma miejsce w przypadku osób uzależnionych od alkoholu.

Z czasem pojawiać się mogą zaburzenia snu, nadmierne zmęczenie i kłopoty ze zdrowiem. Im dłużej trwa niezdrowa relacja, tym bardziej pogłębiać się będą problemy. Dlatego też absolutnie wskazane jest poszukanie pomocy. Jeżeli zauważasz u siebie albo innych wymienione wyżej cechy, działaj – w przeciwnym razie może być za późno!

Oferujemy usługi związane z Esperalem.